تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

45,000 تومان

آشنایی اولیه با ابعاد تاریخی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه (PTSD) عبارت است از مجموعه‌‌ای از علائم نشانگانی که در پی مواجهه با «عامل فشار آسیب‌‌زای بی‌‌نهایت شدیدی» پیدا می‌شود؛ این مواجهه می‌‌تواند به‌صورت دیدن، حضور، یا شنیدن باشد. معمولاً فرد به‌صورت درماندگی به این تجربه دردناک پاسخ می‌‌دهد، واقعه را دائماً در ذهن خود مجسم می‌‌کند و درعین‌حال می‌‌خواهد از یادآوری خاطرت دردناکش اجتناب کند. برای این‌که بتوان تشخیص این اختلال را مطرح کرد، علائم مزبور باید لااقل یک ماه طول کشیده باشد و بر حوزه‌‌های مهمی از زندگی بیمار نظیر حوزه‌‌های خانوادگی و شغلی او باید تأثیر چشمگیری نهاده باشد. اختلال فشار روانی حاد نیز به تعریف DSM-IV-TR به مقدار زیادی شبیه PTSD (در ظرف چهار هفته پس از واقعه) پیدا می‌‌شود و به مدت دو روز تا چهار هفته نیز طول می‌‌کشد. اگر این علائم پس از 4 هفته نیز باقی بمانند تشخیصPTSD مطرح خواهد شد. ويژگی قابل‌ذکر ديگر حافظه در PTSD، فلاش‌‌بک‌‌ها يا تجربه دوباره زنده شدن[1]رویداد است. فلاش‌‌بک‌‌ها دارای جزئيات حسی مانند، تصاوير ديداری واضح و همچنين دربرگيرنده صداها و حواس ديگر هستند. بااین‌وجود، اين تصاوير عموماً نامنسجم[2] و آشفته هستند.

[1]– reliving

[2]– fragmentary

توضیحات

فصل اول: آشنایی اولیه با ابعاد تاریخی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……….. 7

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………………………….. 7

تاریخچه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ملاک‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……………….. 13

ملاک‌های تشخیصی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………… 13

1-نشانه‌‌های تجربه مجدد؛…………………………………………………………………………………………… 14

2-نشانه‌‌های اجتناب شامل؛…………………………………………………………………………………………. 14

3-بیش برانگیختگی روانی شامل نشانه‌‌هایی مانند؛………………………………………………………… 14

فصل سوم: شروع، سیر، شدت، ماهیت استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD…….. 19

عوامل مؤثر در شروع، سیر، شدت و ماهیت اختلال(PTSD)……………………………………………………. 19

پیش‌آگهی………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-عوامل پیش از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………………………………………….. 23

2-عوامل مربوط به خود حادثه آسیب‌زا…………………………………………………………………………….. 24

3- عوامل پس از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………………………………………….. 24

شناخت و هیجان PTSD به‌عنوان يك اختلال هيجاني………………………………………………………….. 25

اختلال هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 25

نظریه‌‌های شناختی PTSD…………………………………………………………………………………………………. 31

نظریه‌‌های مبتنی طرح‌واره……………………………………………………………………………………………. 31

فرمول‌بندی آسیب‌شناسی هوروویتز از نشانگان‌های پاسخ به استرس……………………………….. 33

نظریه‌‌های شبکه تداعی……………………………………………………………………………………………….. 35

نظریه پردازش هیجانی شبکه ترس ادنا فوآ و همکاران…………………………………………………… 36

علل تفاوت‌های فردی در واکنش‌های پس از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………. 37

نظریه بازنمایی دوگانه……………………………………………………………………………………………………….. 38

مدل شناختی اهلرز و کلارک……………………………………………………………………………………………… 40

نحوه بازنمایی با دیگر اطلاعات رویدادی در حافظه درازمدت…………………………………………………. 40

همه‌‌گیرشناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………. 43

بیماری‌‌های همراه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه (PTSD)……………………………………………… 44

سبب‌‌شناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه…………………………………………………………………… 44

1-عامل فشار……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-عوامل خطرساز……………………………………………………………………………………………………….. 45

3-عوامل شناختی- رفتاری………………………………………………………………………………………….. 45

4-عوامل روان پویشی…………………………………………………………………………………………………. 46

5-عوامل زیستی…………………………………………………………………………………………………………. 47

دستگاه نورآدرنژیک………………………………………………………………………………………………………….. 48

دستگاه اوپیوییدی…………………………………………………………………………………………………………….. 48

تشخیص اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………….. 49

خصایص بالینی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………… 50

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه در کودکان و نوجوانان…………………………………………………….. 53

عامل استرس‌زا………………………………………………………………………………………………………………… 54

بازسازی و تجربه مجدد…………………………………………………………………………………………………….. 54

نشانگان جنگ خلیج‌فارس…………………………………………………………………………………………………. 55

شکنجه…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

شستشوی مغزی………………………………………………………………………………………………………………. 60

تشخیص افتراقی استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………………. 61

سیر و پیش‌آگهی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………. 62

فصل چهارم: درمان‌های زیستی و دارویی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD…. 65

دارودرمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه…………………………………………………………………….. 65

فصل پنجم: درمان‌های روان‌شناختیاسترس‌ روانی پس از حادثه PTSD…………… 73

روان‌درمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………. 73

ملاحظات خاص………………………………………………………………………………………………………………. 75

مدل چندبعدی اهلرز و کلارک…………………………………………………………………………………………… 78

درمان‌‌های شناختی…………………………………………………………………………………………………………… 86

درمان‌‌های مکمل مبتنی بر ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………….. 88

پايه و اساس نگرشي ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………………………… 89

راهبردهای ویژه مقابله با استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………. 90

برنامه شناخت‌درمانی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD )………………………………………………… 97

مراحل درمان‌…………………………………………………………………………………………………………………… 97

ارزیابی روان‌شناختی…………………………………………………………………………………………………………. 98

جلسه اول:……………………………………………………………………………………………………………………….. 99

ابعاد شناختی اختلال PTSD……………………………………………………………………………………….. 101

جلسه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 103

جلسه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 105

جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………….. 106

فن بررسی شواهد……………………………………………………………………………………………………… 107

شواهد تأییدکننده / شواهد رد کننده……………………………………………………………………………. 107

جلسه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………. 107

فن بررسی سود و زیان………………………………………………………………………………………………. 107

سودهای اعتقاد به این فکر / زیان‌های اعتقاد به این فکر……………………………………………… 108

جلسه ششم…………………………………………………………………………………………………………………… 108

مواجه سازی خیالی……………………………………………………………………………………………………. 108

جلسه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………. 110

جلسه هشتم………………………………………………………………………………………………………………….. 111

تمرین خوردن کشمش………………………………………………………………………………………………. 112

مراقبه وارسی بدنی……………………………………………………………………………………………………. 115

جلسه 9…………………………………………………………………………………………………………………………. 117

پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

جلسه 10………………………………………………………………………………………………………………………. 118

کاهش هیجان………………………………………………………………………………………………………….. 118

ضمیمه: اطلاعات ويژه بیماران در مورد اختلال استرس پس از حادثه……………. 121

اختلال استرس پس از حادثه چیست؟……………………………………………………………………………….. 121

چه عاملی باعث اختلال استرس پس از حادثه می‌شود؟……………………………………………………….. 122

اختلال استرس پس از حادثه چگونه به وجود می‌آید؟………………………………………………………….. 122

چگونه درمان‌ شناختی–رفتاری می‌تواند به اختلال استرس پس از حادثه کمک کند؟……………… 123

درمان‌ اختلال استرس پس از حادثه چه مدت طول می‌کشد؟……………………………………………….. 123

آیا دارودرمانی می‌تواند کمکی کند؟………………………………………………………………………………….. 124

از شما به‌عنوان یک بیمار چه انتظاری می‌رود؟…………………………………………………………………… 124

References:……………………………………………………………………………………. 125

پیوست‌ها: آزمون‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……………. 133

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *