تعلیم و تربیت از منظر مشاهیر ادبی ایران (کتاب الکترونیک)

35,000 تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: مروری بر ادبیات تعلیمی………………………………………………….. 8

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 8

بحثی در باب انواع ادبی………………………………………………………………………………… 9

چیستی (ماهیت) ادبیات تعلیمی…………………………………………………………………….. 11

پیشینه ادبیات تعلیمی………………………………………………………………………………….. 13

الف. سابقه ادبیات تعلیمی در ایران……………………………………………………………. 14

ب. سابقه ادبیات تعلیمی در جهان……………………………………………………………… 16

شعر تعلیمی…………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم: تربیت از دیدگاه امام محمد غزالی…………………………………… 20

زندگی نامه و آثار امام محمد غزالی……………………………………………………………….. 20

تعریف تربیت از دیدگاه غزالی……………………………………………………………………… 23

امکان تربیت…………………………………………………………………………………………… 25

حد تربیت………………………………………………………………………………………………. 26

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: تربیت از دیدگاه سعدی………………………………………………… 28

آشنایی با زندگی نامه سعدی………………………………………………………………………… 28

تالیفات و آثار سعدی…………………………………………………………………………………. 30

تربیت از دیدگاه سعدی……………………………………………………………………………… 30

انواع تربیت از نظر سعدی……………………………………………………………………………. 32

اهداف تربیتی از دیدگاه سعدی…………………………………………………………………….. 37

مبانی تربیت از دیدگاه سعدی………………………………………………………………………. 45

اصول تربیتی از دیدگاه سعدی……………………………………………………………………… 50

روشهاي تعليم و تربیت از دیدگاه سعدي…………………………………………………………. 62

تحلیل برخی عقاید تربیتی سعدی…………………………………………………………………… 98

فصل چهارم: تربیت از دیدگاه حافظ…………………………………………….. 103

زندگی نامه حافظ شیرازی…………………………………………………………………………. 103

بررسی ادبیات تعلیمی در اشعار حافظ……………………………………………………………. 104

تعلیم و تربیت در اشعار حافظ……………………………………………………………………… 105

مبارزه با ریا، محوری ترین رسالت تعلیمی حافظ………………………………………………. 108

اهداف تربیتی حافظ………………………………………………………………………………… 109

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 112

فصل پنجم: تربیت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی……………………… 114

آشنایی با زندگی و آثار خواجه نصیر الدین طوسی……………………………………………. 114

نظر خواجه نصیر درباره تربیت…………………………………………………………………….. 118

اهداف تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………….. 119

دیدگاه خواجه نصیر درباره اهداف تعلیم و تربیت……………………………………………… 120

انواع تربیت از دیدگاه خواجه نصیر………………………………………………………………. 128

مبانی تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………. 129

مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی…………………………………….. 129

مبانی اول تربیت از نظر خواجه نصیر الدین طوسی………………………………………… 129

مبنای دوم تربیت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی:………………………………….. 142

مبنای سوم تربیت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی………………………………….. 143

اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه خواجه نصیر……………………………………………………. 145

روشهای تربیتی از دیدگاه خواجه نصیر نصیر الدین طوسی…………………………………… 154

بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روشهای تربیتی خواجه نصیر………………………………….. 162

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 166

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعلیم و تربیت از منظر مشاهیر ادبی ایران (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعلیم و تربیت از منظر مشاهیر ادبی ایران (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *