فرهنگ جامع لغات مُد و پوشاک (کتاب الکترونیک)

100,000 تومان

 

Aa
a pair of shoes See under FOOTWEAR.
a shoe shop (BrE) See under FOOTWEAR.
a shoe store (AmE) See under FOOTWEAR.
A-2 jacket See under COATS AND JACKETS.
aba 1.See under DRESSES. 2.See under TEXTILES.
abacá See under TEXTILES.
abalone button See under CLOSURES.
abaya ( also abayah ) See under DRESSES.
Abaya See under DRESSES.
Abraham Lincoln’s hat See under HEADWEAR.
abroiginal See under TEXTILES.
هنر آکادمیک ، هنر محافظه کار academic art
academic costume See under DRESSES.
academic gown See under DRESSES.
accordion bag See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES.
Accordion pleats See under CLOTHING CONSTRUCTION DETAILS.
accordion-pleated skirt ( also sunray skirt ) See under SKIRTS.
Achkan See under INDIAN CLOTHES.
Achkan See under INDIAN CLOTHES.
رنگ اکرلیک acrylic ( also acrylic paint )
activewear See under ACTIVEWEAR : SPORTSWEAR.
activewears
activewear See under ACTIVEWEAR : SPORTSWEAR.
لباس مخصوص ورزش ایروبیک aerobic wear
پوششی مخصوص بازیکنان ورزش فوتبال آمریکایی و هاکی arm guard ( also arm pad )
arm pad See under ACTIVEWEARS : ARM GUARD.
athletic wear See under ACTIVEWEAR : SPORTSWEAR.
لباس ورزشی مخصوص دوچرخه سواری bike suit
شلوار گشاد با چین در زانو که توسط زنان دوچرخه سوار و ورزشکار پوشیده می شود bloomers /ˈbluːməz/ noun [plural]
پوششی مخصوص دروازه بان ورزش هاکی body pad
پوششی مخصوص بازیکنان ورزش فوتبال آمریکایی chest protector
لباس مخصوص دوچرخه سواری در اواخر قرن 19 میلادی cycling suit ( also cycling costume ) (∞)
محافظ آرنج مخصوص بازیکنان فوتبال آمریکایی و هاکی elbow pad
لباس ورزشی exercise wear
لباس مخصوص ورزش ژیمناستیک gymnastic suit
heritage guernseys noun [C] (AuE) See under ACTIVEWEARS : THROWBACK UNIFORMS.
شلوار مخصوص سوارکاری که در قسمت باسن گشاد بوده و در زانو تنگ می شود jodhpurs /ˈdʒɒdpəz $ ˈdʒɑ:dpərz/ noun [plural]

        

گرمکن ورزشی مخصوص ورزش دو jogging suit
لباس مخصوص ورزش جودو judo suit
سرهمی بزرگسال ① لباس مخصوص ورزش پاراشوت ② jumpsuit /ˈdʒʌmpˌsut , -sju:t $  -su:t/ noun [C]
لباس مخصوص ورزش کاراته karate suit
زانوبند مخصوص بازیکنان فوتبال، بیس بال و هاکی knee pad
شلوار دوچرخه سواری که در سطح نشیمنگاه دارای اسفنج می باشد Knicks
لباس قالب اندام ورزشی leotard  /ˈlɪətɑːd $ -ɑːrd/ noun [C]
لباس گرمکن دو تکه long underwear
لباس قالب اندام مخصوص ورزش ژیمناستیک و باله maillot /mæˈjəʊ $ mɑˈyoʊ/ noun
pantihose See under ACTIVEWEARS : PANTYHOSE.
لباس ورزشی قالب اندام زنانه و دخترانه pantyhose /ˈpæntɪhəʊz $ -hoʊz / noun [plural] (AmE)
لباس ورزشی زنانه و بچه گانه ای که شامل تاپ و شلوارک می شود playsuit /ˈpleɪˌsuːt; -ˌsjuːt $ ˈpleɪˌsut/ noun
لباس پیلی دار زنانه در سال های 1890 مخصوص ورزش دوچرخه سواری rationals (∞)
retrokits noun [C] (BrE) See under ACTIVEWEARS : THROWBACK UNIFORMS.
دامنی که زنان هنگام اسب سواری در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی می پوشیدند riding skirt (∞)
ژاکت و شلوار گرمکن ورزشی ضد آب و سبک با یک لایه آستر پنبه ای shell suit noun [C] (BrE)
shin guard See under ACTIVEWEARS : SHINPAD.
ساقبند مخصوص بازیکنان ورزش هاکی Shinpad
تاپ و شلوارک ورزشی shorts suit
محافظ سرشانه مخصوص بازیکنان فوتبال آمریکایی shoulder pad
لباس مخصوص ورزش اسکی ski suit
لباس مخصوص ورزش اسنوبرد snowboarding suit
لباس ورزشی sportswear /spɔ:tsweə, spɔr:tswer/ noun [U]
تی شرت ، ژاکت و شلوار گرمکن و کفش ورزشی Sportswear trilogy
ژاکت کلاهدار و شلوار مخصوص صیادان و شکارچیان Stormsuit
لباس یک تکه ورزشی کودکانه ، همراه با پیش سینه و شلوار sunsuit /ˈsʌnˌsut/ noun
لباس مخصوص ورزش موج سواری surfing suit → wet suit
شلوار گرمکن ورزشی sweat pants
sweat suit /swetsu:t , -sju:t $ -su:t/ noun [C] (AmE) See under ACTIVEWEARS : SWEATS.
ژاکت و شلوار گرمکن ورزشی sweats /swɛts/ noun [plural] (informal)
 

 

ژاکت ورزشی

Sweatshirt * /ˈswetʃɜːt $ -ʃɜːrt/ noun [C]
سویشرت و شلوار ورزشی sweatsuit /ˈswɛtˌsuːt; -ˌsjuːt/ noun
لباس مخصوص ورزش تنیس tennis clothes ( also tennis dress )
throwback jersey See under ACTIVEWEARS : THROWBACK UNIFORMS.
لباس فرم ورزشی فوتبال آمریکایی و بیس بال throwback uniforms ( also throwback jerseys , retrokits , heritage guernseys ) noun [U] (AmE)
لباس قالب اندام ورزشی زنانه و دخترانه tights  noun [plural] (BrE)
ژاکت و شلوار گرمکن ورزشی tracksuit /ˈtrækˌsuːt -ˌsjuːt $ -suːt/ noun [C] (BrE)
دامن بسیار کوتاه مخصوص رقص باله که از لایه های توری تهیه شده است tutu /ˈtuːtuː/ noun [C]
سرهمی با شلوار گاهی همراه با آستین و گاهی بدون آستین unitard /ˈjuːnɪˌtɑːd $ ˈyu nɪˌtɑrd/ noun
گرمکن ورزشی که ورزشکاران پیش از شروع مسابقه می پوشند Warmups
لباس مخصوص ورزش های آبی wetsuit ( also wet suit )
ژاکت و شلوار گرمکن ورزشی Workou t suit
workout suit See under ACTIVEWEAR : AEROBIC WEAR.
مچ بند مخصوص بازیکنان فوتبال آمریکایی wrist pad
شلوار مخصوص ورزش یوگا yoga pants
قیمت تمام شده واقعی actual cost
added visual texture See under TEXTILES.
addorsed and affronted See under TEXTILES.
addorsed ornament See under TEXTILES.
Adjustable Binding Foot See under SEWING MACHINE DETAILS : BINDER FOOT.
Adjustable Blind Hem Foot See under SEWING MACHINE DETAILS.
adjustable ring See under JEWELRY.
تزئین adornment /əˈdɔ:nmənt $ -ɔ:r-/ noun [C,U] (informal)
فرم اندام فرد جوان adult body
فرم اندام زنانه adult female body
فرم اندام مردانه adult male body
aerobic wear See under ACTIVEWEAR.
affronted ornament See under TEXTILES.
کت با پارچه کتانی سنگین به رنگ قهوه ای همراه با آسترکشی از پوستین گوسفند که دور تا دور کت را تزئین می کند afghan /ˈæfɡæn/ noun [C]
شال گردن قلاب بافی شده با طرح های هندسی ① کت پشمی سوزن دوزی شده ② afghan /ˈæfɡæn; -ɡən/ noun [C]
afghan 1.See under CAPES,CLOAKS,AND SHAWLS. 2.See under COATS AND JACKETS.
Afro choker See under JEWELRY.
کلاه گیس آفریقایی Afro-wig
afternoon dress See under DRESSES.
رشته های پشمی به نام عقال که برای نگه داشتن چفیه روی سر استفاده می شود agal noun [C]
aglet See under FOOTWEAR : AIGUILLETTE.
aiglet See under FOOTWEAR : AIGUILLETTE.
aiguillette ( also aiglet or aglet ) See under FOOTWEAR.
شال پاکستانی با طرح و نقش Ajrak
alb See under CLERICAL DRESS.
Albany collar See under NECKLINES AND COLLARS.
Alice band See under HAIR ACCESSORIES : HAIRBAND.
A-line jumper See under JUMPERS.
A-line See under DRESSES.
A-line skirt See under SKIRTS.
all-in-one collar and stand See under NECKLINES AND COLLARS.
all-in-one sleeve See under SHOULDERS AND SLEEVES.
All-Purpose Foot See under SEWING MACHINE DETAILS : STRAIGHT STITCH FOOT.
all-round pleat See under CLOTHING CONSTRUCTION DETAILS.
almuce (∞) See under HEADWEAR.
Alpine hat See under HEADWEAR.
Altair Over Tunic with Hood See under ARMOR.
Altair Single Glove See under ARMOR.
Altair Under Tunic See under BLOUSES AND TOPS.
amazon collar (∞) See under NECKLINES AND COLLARS.
american indian bag See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES : SQUAW BAG.
American Indian beads See under JEWELRY.
american indian belt See under BELTS.
American Indian headband See under HEADWEAR.
American Indian necklace See under JEWELRY.
سبکی از پوشش که بعد از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده به وجود آمد american look
american patchwork See under QUILTING.
شکافی که در یقه لباس برای راحت تر پوشیدن تعبیه می کنند amigaut
amulet See under JEWELRY.
anadem(e) (∞) See under HAIR ACCESSORIES.
رنگ های مشابه analogous
angle sleeve ( also angel sleeve ) See under SHOULDERS AND SLEEVES.
angled pocket See under POCKETS : HACKING POCKET.
anglesea hat (∞) See under HEADWEAR.
angouleme bonnet (∞) See under HEADWEAR.
ankle boot See under FOOTWEAR.
ankle bracelet See under JEWELRY.
ankle length See under LENGTH.
ankle length socks See under HOSIERY.
ankle strap shoes See under FOOTWEAR.
anklet 1.See under JEWELRY : ANKLE BRACELET 2.See under HOSIERY : ANKLET SOCK.
anklet bracelet See under JEWELRY.
anklet chain See under JEWELRY.
anklet sock See under HOSIERY.
Annette Kellerman  See under SWIMWEAR.
anorak (BrE) See under COATS AND JACKETS.
anthemion See under TEXTILES.
antique stitch See under NEEDLEWORK : ROMANIAN STITCH.
apache bag See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES : SQUAW BAG.
لباس ، پوشاک (مناسب خارج از خانه) ① تزیینات لباس ② – لباس پوشیدن ① تزیین کردن ② apparel /əˈpærəl/ noun [U] (formal) , verb [T]
applejack cap See under HEADWEAR : NEWSBOY CAP.
تکه دوزی – تکه دوزی کردن appliqué /ə’pli:keɪ $ æˈpliːkeɪ/ noun [C,U] , verb [T]
تور دوخته شده به پارچه appliqué lace
تکه دوزی کردن appliqued /əˈpliːkeɪd/ adjective
apron jumper See under JUMPERS : WRAP JUMPER.
apron See under APRONS.
بند پیش بند apron string
پیش بند مانند apronlike adjective
aprons
پیش بندی که به کمر بسته می شود ① دامن ② apron /ˈeɪprən/  noun [C]
پارچه ای که هنگام اصلاح موی سر به دور گردن می اندازند barber’s apron
barmcloth See under APRONS : BARMECLOTH.
لغت پیش بند در اوایل قرون وسطی barmecloth (∞) ( also barmcloth , barmhatre )
barmfell (∞) ( also barmskin )
barmhatre See under APRONS : BARMECLOTH.
barmskin See under APRONS : BARMFELL.
پیش بند (قرن 16 میلادی) belly-chete (∞) (slang)
پیش بند بچگانه ① بالاتنه پیش بند ② bib /bɪb/ noun
پیش بند bib apron
پیش بند مخصوص قصاب ها butcher’s apron
پیش بند مخصوص ابزار carpenter’s apron
پیش بند مخصوص آشپزی chef’s apron
پیش بند مخصوص کفاشان که در قسمت جلو دارای دو جیب می باشد cobbler’s apron
پیش بند پارچه ای که با تور تزیین می شود cocktail apron
پیش بند سیاه ابریشمی که زنان بین سال های 1860 تا 1870 می پوشیدند fig leaf (∞)
پیش بند کوتاهی که به کمر بسته می شود half apron
پیش بند کوتاهی که به کمر بسته می شود half-apron
پیراهن بدون آستین چپ و راستی که در کمر با بند بسته می شود hoover apron
پیش بند بلندی که روی لباس در قرن 17 میلادی می پوشیدند laisse-tout-faire (∞) (lé-zay-too-fare)
پیش بند مخصوص ورزش تنیس که زنان در سال های 1880 میلادی می پوشیدند lawn-tennis apron (∞)
پیش بند ( قرن 14 و 15 میلادی) napron (∞)
پیراهن دخترانه پیش بندی با بالاتنه و دامن ① پیراهن رویی که در پشت دکمه دار است ② پیراهن بدون آستینی که روی بلوز پوشیده می شود ③ pinafore /ˈpɪnəfɔː $ -fɔːr/ noun [C] ( also pinafore dress )
پیش بند pinny (BrE) informal
پیش بند دخترانه کمر دورچین در سال های 1890 میلادی priscilla apron (∞)
پیش بند پارچه ای جیب دار با نوارهای چین دار در دور آن tea apron (∞)
پیش بند پاچه داری که دور پا بسته می شود trucker’s apron
پیش بند دخترانه ( قرن 19 میلادی) tyes (∞) (AmE)
پیش بندی که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به لباس پوشیده می شود work apron
arabesque See under TEXTILES.
Aran Isle sweater See under SWEATERS.
aran See under COATS AND JACKETS.
arctic See under FOOTWEAR.
argyle ( also argyll ) See under TEXTILES.
argyle sweater See under SWEATERS.
argylly See under TEXTILES : ARGYLE.
مُدی براساس تزئینات حکمفرماست.این مُد در نیمه دوم قرن 14 میلادی ظهور یافت و تا اواسط قرن 19 میلادی ادامه پیدا کرد. Aristocratic fashion (∞)
arm guard ( also arm pad ) See under ACTIVEWEARS.
arm pad See under ACTIVEWEARS : ARM GUARD.
armband See under JEWELRY.
مچ بند یا بازوبند armilla
کمد لباس armoire /ɑːmˈwɑː $ ɑrmˈwɑr , ˈɑrmwɑr/ noun [C]
armor
لباس بلند سفید بدون آستین کلاه دار که شوالیه ها می پوشیدند Altair Over Tunic with Hood
دستکش شوالیه ای که انگشتان آن نیمه است Altair Single Glove
لباس شوالیه ای در رنگ های متنوع که در جلو شکافی تا نیمه و در پهلو دارای شکاف سرتاسری می باشد basic medieval tabard
لباس شوالیه ای با ترکیب دو رنگ سیاه و سفید که روی قسمت سیاه تکه دوزی سفید و روی قسمت سفید تکه دوزی سیاه شده است Black And White Crusader Surcoat
محافظ ساق دست Bracer
زره سینه Breastplate /ˈbrɛstˌpleɪt/ noun  [C]
دستکش بلند آهنی شوالیه ای Gauntlet /ˈɡɔːntlɪt $ ˈɡɒːnt-/ noun [C]
لباس شوالیه ای دو رنگ که از پشت و جلو بسته و در پهلو دارای شکاف سرتاسری می باشد knightly tabard
محافظ ساق دست چرمی شوالیه ها که در زیر دست دارای سوراخ هایی می باشد که از آن بند عبور می کند Knights Battle Arm Bracers
لباس شوالیه ای که در قرون وسطی پوشیده می شده است medieval surcoat
لباس شوالیه ای بسیار بلند با ترکیب دو رنگ سفید و قرمز که نقش دو شیر طلایی پشت به پشت روی بالاتنه آن تکه دوزی شده است Rampant Lion Baron Surcoat
دستکش بلند بدون انگشت چرمی شوالیه ای Single Leather Gauntlet
محافظ ساق دست شوالیه ها Squire’s Leather Gauntlets
لباس شوالیه ای در قرون وسطی surcoat /ˈsɜːˌkəʊt $ ˈsɜrˌkoʊt/ noun [C] ( also surcote )
surcote See under ARMOR : SURCOAT.
لباس بدون آستینی که سلحشوران روی پوشش دیگری به تن می کنند tabard /ˈtæbəd/ noun [C]
armorial bearings See under TEXTILES.
حلقه آستین Armscye ( also Armseye )
Armseye See under ARMSCYE.
army cap See under HEADWEAR.
arrowhead stitch See under NEEDLEWORK.
Art Deco earring See under JEWELRY.
نام تجاری نوعی پاک کن طراحی artgum (Trademark)
چرم مصنوعی artificial leather
ابریشم مصنوعی artificial silk
artistic fashion photography See under PHOTOGRAPHY.
ascot cap See under HEADWEAR.
ascot collar ( also ascot neckline , stock collar , stock neckline ) See under NECKLINES AND COLLARS.
ascot See under HEADWEAR : ASCOT TIE.
ascot tie ( also ascot ) See under HEADWEAR.
A-shirt See under UNDERGARMENTS : ATHLETIC SHIRT.
aso oke See under HEADWEAR.
لباس بر تن کسی کردن assume  /əˈsjuːm $  əˈsuːm/ verb [T]
astronaut’s cap See under HEADWEAR.
asymmetric closing See under CLOSURES.
asymmetric collar See under NECKLINES AND COLLARS.
asymmetric hem See under CLOTHING CONSTRUCTION DETAILS.
asymmetric neckline See under NECKLINES AND COLLARS.
asymmetric See under TEXTILES.
asymmetric skirt See under SKIRTS.
asymmetric swimsuit See under SWIMWEAR.
asymmetrical hem skirt See under SKIRTS.
atef (∞) See under HEADWEAR.
کارگاه هنری atelier  /ə’telieɪ $ ˈætəlˌjeɪ/ noun [C]
athletic shirt ( also A-shirt ) See under UNDERGARMENTS.
athletic shorts ( also exercise shorts , running shorts , track shorts ) See under SHORTS.
athletic sock See under HOSIERY.
athletic wear See under ACTIVEWEAR : SPORTSWEAR.
atlas weave See under TEXTILES.
attaché case See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES : BRIEFCASE # 1 .
attached collar See under NECKLINES AND COLLARS.
attifet (∞) See under HEADWEAR.
جامه (به ویژه جامه فاخر) ① سرپوش فاخر زنان در قرن 15 میلادی ② attire /əˈtaɪə $ əˈtaɪr/ noun (∞)
به شیوه خاصی لباس پوشیدن attired /əˈtaɪrəd $ əˈtaɪrd/  adjective [not before noun] (formal)
aurora borealis crystal See under jewelry
سوزن نخ کن اتوماتیک automatic needle threader
مد پاییزه autumn fashion
avaitor glasses ( also flyboy glasses ) See under EYEWEAR.
aviator’s helmet See under HEADWEAR.
award sweater See under SWEATERS : LETTER SWEATER.
Bb
babet bonnet (∞) ( also babet cap ) See under HEADWEAR.
babushka See under HEADWEAR.
baby bag See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES : DIAPER BAG.
baby bonnet See under HEADWEAR.
baby bracelet See under JEWELRY.
لباس بچگانه baby clothes
baby shoe See under FOOTWEAR.
baby sling See under FOOTWEAR.
baby stuart cap (∞) See under HEADWEAR.
baby stuart cap See under HEADWEAR.
baby-doll sleeve See under SHOULDERS AND SLEEVES : PUFFED SLEEVE.
back See WRONG SIDE.
فیگور از پشت back view pose
backed stitch spiderweb See under NEEDLEWORK : BACKED STITCH SPIDERWEB.
backing fabric See under QUILTING.
backless bra See under UNDERGARMENTS.
backless dress See under DRESSES.
backpack See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES.
دوخت بخیه – دوخت بخیه زدن backstitch /ˈbækˌstɪtʃ/ noun , verb [T,I]
پیوسته دوزی ملیله backstitch bugle
backstitch chain See under NEEDLEWORK.
bag bonnet (∞) See under HEADWEAR.
bag cap (∞) See under HEADWEAR.
bag See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES : HANDBAG.
bag something up See under HANDBAGS AND RELATED ACCESSORIES.

توضیحات

A

Activewear

Apron

Armor

B

Belts

Blouses and tops

C

Capes, cloaks, and shawls

Chinese clothes

Clerical dress

Closures

Clothing construction details *

Coats and jackets

Cuffs

D

Dresses

E

Eyewear

F

Fashion magazines

Footwear

G

Gloves

H

Hair accessories

Handbags and related accessories

Headwear

Hosiery

I

Indian clothes

J

Jepanes clothes

Jewelry

Jumpers

K

L

Length

M

N

Necklines and collars *

Needlework

O

P

Pants

Photography

Pockets

Printing and dying

Q

Quilting

R

S

Sewing machine details

Shorts

Shoulders and sleeves

Skirts

Sleepwear and loungewear

Sweaters

Swimwear

T

Textiles

U

Undergarments

V

W

Y

Z

Zippers

 

[real3dflipbook id=’2′]

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ جامع لغات مُد و پوشاک (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ جامع لغات مُد و پوشاک (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *